Báo giá thi công làm mái Poly lấy sáng tại Đồng Nai tiết kiệm 10%

Mục lục

Bảng báo giá thi công làm mái Poly lấy sáng tại Đồng Nai của An Bình

Báo giá thi công làm mái Poly lấy sáng tại Đồng Nai tiết kiệm 10%

Báo giá thi công làm mái Poly lấy sáng tại Đồng Nai tiết kiệm 10%

Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa Poly rỗng ruột tại Đồng Nai

Quy cách khổ

Độ dày Đơn giá
✅ Kích thước khổ 2,1m x 6m 5mm 1.140.000/Tấm
✅ Kích thước khổ 2,1m x 6m 6mm 1.250.000/Tấm
✅ Kích thước khổ 2,1m x 6m 8mm 1.570.000/Tấm
✅ Kích thước khổ 2,1m x 6m 10mm 2.350.000/Tấm

Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa Poly dạng sóng tại Đồng Nai

Quy cách khổ

Độ dày Đơn giá
✅ Kích thước khổ: Rộng 1070mm, loại 5-6-11-12-sóng 1mm 155.000/MD
✅ Kích thước khổ: Rộng 1070mm, loại 5-6-11-12-sóng 1.2mm 185.000/MD
✅ Kích thước khổ: Rộng 1070mm, loại 5-6-11-12-sóng 1.5mm 215.000/MD
✅ Kích thước khổ: Chiều rộng 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m 1.6mm 215.000/M2
✅ Kích thước khổ: Chiều rộng 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m 2.4mm 295.000/M2
✅ Kích thước khổ: Chiều rộng 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m 3.0mm 370.000/M2
✅ Kích thước khổ: Chiều rộng 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m 3.6mm 430.000/M2
✅ Kích thước khổ: Chiều rộng 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m 4.8mm 560.000/M2
✅ Kích thước khổ: Chiều rộng 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m 5mm 595.000/M2
✅ Kích thước khổ: Chiều rộng 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m 6mm 700.000/M2
✅ Kích thước khổ: Chiều rộng 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m >6mm Liên Hệ

Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa Poly đặc ruột tại Đồng Nai Xuất xứ tại Việt Nam

Quy cách khổ

Độ dày Đơn giá
✅ Kích thước khổ 1.22m x 60m 0.8mm 160.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 1.5mm 220.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 1.5mm 220.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m xi 30m 1.5mm 220.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 1.5mm 220.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 2mm 260.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 2mm 260.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m 2mm 260.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 2mm 260.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 2.4mm – 2.8mm 315.000/M2 – 345.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 2.4mm – 2.8mm 315.000/M2 – 345.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m 2.4mm – 2.8mm 315.000/M2 – 345.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 2.4mm – 2.8mm 315.000/M2 – 345.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 4mm 450.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 4mm 450.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m 4mm 450.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 4mm 450.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 4.5mm – 4.9mm 540.000/M2 – 595.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 4.5mm – 4.9mm 540.000/M2 – 595.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m 4.5mm – 4.9mm 540.000/M2 – 595.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 4.5mm – 4.9mm 540.000/M2 – 595.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 20m 5.5mm – 6.0mm 770.000/M2 – 870.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 20m 5.5mm – 6.0mm 770.000/M2 – 870.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 20m 5.5mm – 6.0mm 770.000/M2 – 870.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 20m 5.5mm – 6.0mm 770.000/M2 – 870.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 8m 8mm 1.450.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 8m 8mm 1.450.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 8m 8mm 1.450.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 8m 8mm 1.450.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 8m 10mm 1.650.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 8m 10mm 1.650.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 8m 10mm 1.650.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 8m 10mm 1.650.000/M2

Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa Poly đặc ruột tại Đồng Nai – Xuất xứ tại Malaysia

Quy cách khổ

Độ dày Đơn giá
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 1.5mm 230.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 1.5mm 230.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m xi 30m 1.5mm 230.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 1.5mm 230.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 2mm 270.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 2mm 270.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m 2mm 270.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 2mm 270.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 2.4mm 340.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 2.4mm 340.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m 2.4mm 340.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 2.4mm 340.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 2.8mm 390.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 2.8mm 390.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m 2.8mm 390.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 2.8mm 390.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 4.5mm 590.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 4.5mm 590.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m 4.5mm 590.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 4.5mm 590.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 5mm 630.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 5mm 630.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m 5mm 630.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 5mm 630.000/M2

Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa Poly đặc ruột tại Đồng Nai – Xuất xứ tại Đài Loan

Quy cách khổ

Độ dày Đơn giá
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 1.6mm 290.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 1.6mm 290.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m xi 30m 1.6mm 290.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 1.6mm 290.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 1.9mm 320.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 1.9mm 320.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m 1.9mm 320.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 1.9mm 320.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 2.4mm 360.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 2.4mm 360.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m 2.4mm 360.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 2.4mm 360.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 2.7mm 420.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 2.7mm 420.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m 2.7mm 420.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 2.7mm 420.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 4.5mm 630.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 4.5mm 630.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m 4.5mm 630.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 4.5mm 630.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 5.5mm 770.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 5.5mm 770.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m 5.5mm 770.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 5.5mm 770.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 8mm 1.450.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 8mm 1.450.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m 8mm 1.450.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 8mm 1.450.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 10mm 1.650.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 10mm 1.650.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m 10mm 1.650.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 10mm 1.650.000/M2

Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa Poly đặc ruột tại Đồng Nai – Xuất xứ tại Malaysia

Quy cách khổ

Độ dày Đơn giá
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 1.5mm 230.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 1.5mm 230.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m xi 30m 1.5mm 230.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 1.5mm 230.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 2mm 270.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 2mm 270.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m 2mm 270.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 2mm 270.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 2.4mm 340.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 2.4mm 340.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m 2.4mm 340.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 2.4mm 340.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 2.8mm 390.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 2.8mm 390.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m 2.8mm 390.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 2.8mm 390.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 4.5mm 590.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 4.5mm 590.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m 4.5mm 590.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 4.5mm 590.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 5mm 630.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 5mm 630.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m 5mm 630.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 5mm 630.000/M2

Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa Poly đặc ruột tại Đồng Nai – Xuất xứ tại Ấn Độ (India)

Quy cách khổ

Độ dày Đơn giá
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 3mm 525.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 3mm 525.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m 3mm 525.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 3mm 525.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m 5mm 820.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m 5mm 820.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m 5mm 820.000/M2
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m 5mm 820.000/M2

Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa Poly đặc ruột tại Đồng Nai – Xuất xứ tại Hàn Quốc

Quy cách khổ

Độ dày Đơn giá
✅ Kích thước khổ 1.22m x 2.44m 2.0mm 460.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 2.44m 3.0mm 690.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 2.44m 5.0mm 1.250.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 2.44m 6.0mm 1.470.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 2.44m 8.0mm 1.850.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 2.44m 10mm 2.250.000/M2
✅ Kích thước khổ 1.22m x 2.44m 12mm 3.350.000/M2

Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa poly tại Đồng Nai của An Bình

Quy cách khổ

Độ dày Đơn giá
✅ Nẹp nhôm chữ h dài 6m ~1mm 80.000/Cây
✅ Nẹp nhôm u 7 dài 6m ~1mm 20.000/Cây
✅ Nẹp nhôm u 12 dài 6m ~1mm 36.000/Cây
✅ La nhôm 15mm dài 6m 15mm 30.000/Cây
✅ La nhôm 20mm dài 6m 20mm 50.000/Cây
✅ Nẹp nhựa chữ H dài 6m 4~5mm 210.000/Cây
✅ Nẹp nhựa chữ U dài 6m 4~5mm 120.000/Cây

Bảng báo giá dịch vụ thi công làm mái Poly lấy sáng tại Đồng Nai trọn gói của An Bình

Hạng mục thi công làm mái che tấm Poly đặc ruột tại Đồng Nai

Độ dày

Đơn giá

 • Kích thước tấm 1m22 – 20m
 • Khung sắt hộp 20×40, 20×20
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
2mm 700.000/m2
 • Kích thước tấm: 1m22 – 20m
 • Khung sắt hộp 20×40, 20×20
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
3mm 850.000/m2
 • Kích thước tấm: 1220mm – 2440mm
 • Khung sắt hộp 30×60, 30×30
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
3mm 950.000/m2
 • Kích thước tấm: 1220mm – 2440mm
 • Khung sắt hộp 20×40, 20×20
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
4mm 950.000/m2
 • Kích thước tấm: 1m22 – 20m
 • Khung sắt hộp 30×60, 30×30
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
4mm 1.050.000/m2
 • Kích thước tấm: 1m22 – 20m
 • Khung sắt hộp 20×40, 20×20
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
5mm 1.050.000/m2
 • Kích thước tấm: 1m22 – 20m
 • Khung sắt hộp 30×60, 30×30
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
5mm 1.150.000/m2

Hạng mục thi công làm mái che tấm Poly rỗng ruột tại Đồng Nai

Độ dày

Đơn giá

 • Kích thước tấm: 2m1 – 5m8
 • Khung sắt hộp 20×40, 20×20
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
4.5mm 950.000/m2
 • Kích thước tấm: 2m1 – 5m8
 • Khung sắt hộp 20×40, 20×20
 • Màu sắc theo catalogue, tấm được phủ UV bảo vệ
5mm 1.950.000/m2

Lưu ý:

 • Bảo hành 24 tháng sử dụng
 • Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT: 10%
 • Có đủ màu: trắng trong, xanh lá, xanh hồ, trắng đục, sạm
 • Đơn giá ấp dụng Thi công làm mái che tấm Poly lấy sáng tại Đồng Nai

Lưu ý: Bảng giá thi công làm mái Poly lấy sáng tại Đồng Nai của An Bình trên đây chỉ để quý khách tham khảo khảo. Quý khách vui lòng liên hệ 0825.841.514 để được tư vấn báo giá chính xác nhất.

Thông tin liên hệ An Bình tư vấn báo giá thi công làm mái Poly lấy sáng tại Đồng Nai

 • ☎️ Điện Thoại: 0825.841.514
 • 🎪 Mã số Thuế: 0313988740
 • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại Đồng Nai
 • 🌐 Website: xaydunganbinh.com
 • 💌 Mail: xaydunganbinh.com.vn@gmail.com

Các dịch vụ liên quan thi công làm mái Poly lấy sáng tại Đồng Nai

5/5 - (1 bình chọn)