Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió tại Long Thành giá rẻ nhất

Mục lục

Tham khảo bảng báo giá chi phí thi công lắp đặt tại Long Thành của An Bình Phát

Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió tại Long Thành giá rẻ nhất

Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió tại Long Thành giá rẻ nhất

Bảng báo chi phí thi công lắp đặt ống gió tôn mạ kẽm tại Long Thành của An Bình Phát

Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió tôn mạ kẽm Hoa Sen tại Long Thành

Đơn vị tính Đơn giá
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió thẳng, tole 0,58mm Từ 174.500 – 194.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió thẳng, tole 0,75mm Từ 210.500 – 230.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió thẳng, tole 0,95mm Từ 254.500 – 274.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió thẳng, tole 1,15mm Từ 303.500 – 323.000

Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió tôn mạ kẽm Phương Nam – Việt Nhật tại Long Thành

Đơn vị tính Đơn giá
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió thẳng, tole 0,58mm Từ 192.500 – 212.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió thẳng, tole 0,75mm Từ 235.000 – 255.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió thẳng, tole 0,95mm Từ 272.500 – 292.500
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió thẳng, tole 1,15mm Từ 325.000 – 345.000

Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió tôn mạ kẽm nhập khẩu tại Long Thành

Đơn vị tính Đơn giá
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió thẳng, tole 0,58mm Từ 151.000 – 171.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió thẳng, tole 0,75mm Từ 193.500 – 213.500
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió thẳng, tole 0,95mm Từ 240.000 – 260.000

Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió tiêu âm tại Long Thành

Đơn vị tính Đơn giá
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió tole soi lổ: 0,4mm+ vải+ cách nhiệt dày 25mm Từ 170.000 – 190.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió tole soi lổ: 0,4mm+ vải+ cách nhiệt dày 50mm Từ 190.000 – 210.000

Bảng báo chi phí thi công lắp đặt ống gió vuông tiêu chuẩn tại Long Thành của An Bình Phát

Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió vuông

Đơn vị tính Đơn giá
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió vuông 1200 x 1200 x 1.15mm, bích TDC  md  Từ 1.470.000 – 1.670.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió vuông 1000 x 1000 x 0.95mm, bích TDC  md  Từ 1.056.000 – 1.156.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió vuông 800 x 800x 0.95mm, bích TDC  md  Từ 830.000 – 930.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió vuông 600 x 600 x 0.75mm, bích TDC  md  Từ 550.000 – 600.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió vuông 600 x 400 x 0.75mm, bích TDC  md  Từ 458.000 – 508.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió vuông 500 x 500 x 0.75mm, bích TDC  md  Từ 458.000 – 508.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió vuông 400 x 400 x 0.58mm, bích TDC  md  Từ 301.000 – 321.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió vuông 300 x 300 x 0.58mm, bích TDC  md  Từ 226.000 – 246.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió vuông 200 x 200 x 0.48mm, bích TDC  md  Từ 140.000 – 160.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió vuông 150 x 150 x 0.48mm, bích C  md  Từ 115.000 – 125.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió vuông 100 x 100 x 0.48mm, bích C  md  Từ 80.000 – 90.000

Bảng báo chi phí thi công lắp đặt ống gió chữ nhật tại Long Thành của An Bình Phát

Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió chữ nhật

Đơn vị tính Đơn giá
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió chữ nhật tôn dày 0.48mm  m²  Từ 200.000 –  210.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió chữ nhật tôn dày 0.58mm  m²  Từ 205.000 – 225.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió chữ nhật tôn dày 0.75mm  m²  Từ 235.000 – 255.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió chữ nhật tôn dày 0.95mm  m²  Từ 270.000 – 290.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió chữ nhật tôn dày 0.15mm  m²  Từ 330.000 – 350.000

Bảng báo chi phí thi công lắp đặt ống gió tròn tại Long Thành của An Bình Phát

Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió tròn

Đơn vị tính Đơn giá
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió tròn D80 dày 0.48mm  md  Từ 52.000 – 62.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió tròn D100 dày 0.58mm  md  Từ 68.000 – 78.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió tròn D150 dày 0.58mm  md  Từ 108.000 – 118.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió tròn D200 dày 0.58mm  md  Từ 148.000 – 158.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió tròn D250 dày 0.58mm  md  Từ 178.000 – 198.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió tròn D300 dày 0.75mm  md  Từ 266.000 – 286.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió tròn D350  dày 0.75mm  md  Từ 305.000 – 335.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió tròn D400  dày 0.75mm  md  Từ 352.000 – 382.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió tròn D450  dày 0.75mm  md  Từ 400.000 – 430.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió tròn D500  dày 0.95mm  md  Từ 555.000 – 605.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió tròn D550  dày 0.95mm  md  Từ 565.000 – 665.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió tròn D600  dày 0.95mm  md  Từ 620.000 – 720.000

Bảng báo chi phí thi công lắp đặt ống gió nhôm nhún tại Long Thành của An Bình Phát

Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió nhôm nhún

Đơn vị tính

Đơn giá

✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió nhôm nhún D80, dày 0.08mm – 3md/ống Ống Từ 110.000 – 120.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió nhôm nhún D100, dày 0.08mm – 3md/ống Ống Từ 130.000 – 150.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió nhôm nhún D125, dày 0.08mm – 3md/ống Ống Từ 170.000 – 190.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió nhôm nhún D150, dày 0.08mm – 3md/ống Ống Từ 220.000 – 240.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió nhôm nhún D200, dày 0.08mm – 3md/ống Ống Từ 285.000 – 305.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió nhôm nhún D250, dày 0.08mm – 3md/ống Ống Từ 350.000 – 380.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió nhôm nhún D300, dày 0.08mm – 3md/ống Ống Từ 405.000 – 455.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió nhôm nhún D350, dày 0.08mm – 3md/ống Ống Từ 480.000 – 530.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió nhôm nhún D80, dày 0.1mm – 3md/ống Ống Từ 128.000 –  138.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió nhôm nhún D100, dày 0.1mm – 3md/ống Ống Từ 155.000 – 175.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió nhôm nhún D125, dày 0.1mm – 3md/ống Ống Từ 200.000 – 220.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió nhôm nhún D150, dày 0.1mm – 3md/ống Ống Từ 240.000 – 260.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió nhôm nhún D200, dày 0.1mm – 3md/ống Ống Từ 330.000 – 350.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió nhôm nhún D250, dày 0.1mm – 3md/ống Ống Từ 410.000 – 430.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió nhôm nhún D300, dày 0.1mm – 3md/ống Ống Từ 485.000 – 525.000

Bảng báo chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm không có bảo ôn cách nhiệt 1 lớp tại Long Thành của An Bình Phát

Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm không có bảo ôn cách nhiệt 1 lớp

Đơn vị tính

Đơn giá

✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D100 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 50.000 – 60.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D125 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 60.000 – 70.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D150 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 72.000 – 82.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D200 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 96.000 – 106.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D250 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống  Từ 111.000 – 121.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D300 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 154.000 – 164.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D350 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 165.000 – 185.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D400 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 200.000 – 220.000

Bảng báo chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm không có bảo ôn cách nhiệt 1 lớp kháng khuẩn (Xanh, Vàng đồng) tại Long Thành của An Bình Phát

Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm không có bảo ôn cách nhiệt 1 lớp kháng khuẩn

Đơn vị tính

Đơn giá

✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D100 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 57.000 – 67.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D125 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 68.000 – 78.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D150 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 82.000 – 92.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D200 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 106.000 – 116.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D250 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống  Ống  Từ 116.000 – 136.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D300 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 162.000 – 182.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D350 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 186.000 – 206.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D400 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 225.000 – 245.000

Bảng báo chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm không có bảo ôn cách nhiệt 2 lớp (1 lớp nhôm, 1 lớp PVC hoặc 2 lớp bạc) tại Long Thành của An Bình Phát

Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm không có bảo ôn cách nhiệt 2 lớp

Đơn vị tính Đơn giá
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D100 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 110.000 – 120.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D125 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 130.000 – 140.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D150 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 147.000 – 157.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D200 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 182.000 – 202.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D250 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống  Ống  Từ 214.000 – 234.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D300 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 270.000 – 290.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D350 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 303.000 – 333.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D400 không bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 380.000 – 410.000

Bảng báo chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm có bảo ôn cách nhiệt bông thuỷ tinh T24D25 tại Long Thành của An Bình Phát

Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm có bảo ôn cách nhiệt bông thuỷ tinh T24D25

Đơn vị tính

Đơn giá

✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D100 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 145.000 – 165.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D125 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 175.000 – 195.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D150 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 195.000 – 215.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D200 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 230.000 – 250.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D250 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 290.000 – 310.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D300 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 340.000 – 370.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D350 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 390.000 – 420.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D400 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống  Ống  Từ 430.000 – 480.000

Bảng báo chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm có bảo ôn cách nhiệt bông thuỷ tinh T32D25 tại Long Thành của An Bình Phát

Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm có bảo ôn cách nhiệt bông thuỷ tinh T32D25

Đơn vị tính

Đơn giá

 ✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D100 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống  Ống Từ 195.000 – 215.000
 ✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D125 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống  Ống Từ 230.000 – 250.000
 ✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D150 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống  Ống Từ 255.000 – 275.000
 ✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D200 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống  Ống Từ 300.000 – 330.000
 ✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D250 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống  Ống Từ 365.000 – 395.000
 ✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D300 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống  Ống Từ 435.000 – 475.000
 ✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D350 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống  Ống Từ 490.000 – 540.000
 ✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D400 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống  Ống Từ 550.000 – 620.000

Bảng báo chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm có bảo ôn cách nhiệt bông thuỷ tinh POLYESTER T16D25 tại Long Thành của An Bình Phát

Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm có bảo ôn cách nhiệt bông thuỷ tinh POLYESTER T16D25

Đơn vị tính

Đơn giá

✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D100 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 252.000 – 302.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D125 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 309.000 – 339.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D150 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ  334.000 – 374.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D200 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 431.000 – 461.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D250 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 487.000 – 537.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D300 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 532.000 – 632.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D350 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 609.000 – 709.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D400 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống  Ống  Từ 704.000 – 804.000

Bảng báo chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm có bảo ôn cách nhiệt bông thuỷ tinh POLYESTER T24D25 tại Long Thành của An Bình Phát

Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm có bảo ôn cách nhiệt bông thuỷ tinh POLYESTER T24D25

Đơn vị tính

Đơn giá

✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D100 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 352.000 – 402.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D125 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 404.000 – 454.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D150 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 464.000 – 514.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D200 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 581.000 – 631.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D250 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 707.000 – 757.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D300 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 812.000 – 912.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D350 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống Từ 939.000 – 1.039.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm D400 có bảo ôn cách nhiệt – 8md/ống Ống  Từ 1.064.000 – 1.164.000

Bảng báo chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải bạt TARPAULIN 1 lớp – Ống 10MD không có bảo ôn cách nhiệt tại Long Thành của An Bình Phát

Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải bạt TARPAULIN 1 lớp – Ống 10MD không có bảo ôn cách nhiệt

Đơn vị tính Đơn giá
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Tarpaulin D75 KBO Ống Từ 253.000 – 273.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Tarpaulin D100 KBO Ống Từ 335.000 – 365.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Tarpaulin D125 KBO Ống Từ 425.000 – 455.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Tarpaulin D150 KBO Ống Từ 505.000 – 545.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Tarpaulin D175 KBO Ống Từ 597.000 – 637.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Tarpaulin D200 KBO Ống Từ 628.000 – 728.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Tarpaulin D250 KBO Ống Từ 815.000 – 915.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Tarpaulin D300 KBO  Ống  Từ 995.000 – 1.095.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Tarpaulin D350 KBO Ống Từ 1.180.000 – 1.280.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Tarpaulin D400 KBO Ống Từ 1.258.000 – 1.458.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Tarpaulin D450 KBO Ống Từ 1.934.000 – 2.134.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Tarpaulin D500 KBO Ống Từ 2.150.000 – 2.350.000

Bảng báo chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải bạt TARPAULIN 1 lớp – Ống 10MD có bảo ôn cách nhiệt tại Long Thành của An Bình Phát

Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải bạt TARPAULIN 1 lớp – Ống 10MD có bảo ôn cách nhiệt

Đơn vị tính Đơn giá
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Tarpaulin D75 CBO Ống Từ 480.000 – 520.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Tarpaulin D100 CBO Ống Từ 590.000 – 690.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Tarpaulin D125 CBO Ống Từ 760.000 – 860.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Tarpaulin D150 CBO  Ống  Từ 930.000 – 1.030.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Tarpaulin D175 CBO Ống Từ 1.100.000 – 1.200.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Tarpaulin D200 CBO Ống Từ 1.280.000 – 1.380.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Tarpaulin D250 CBO Ống Từ 1.520.000 – 1.720.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Tarpaulin D300 CBO Ống Từ 1.870.000 – 2.070.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Tarpaulin D350 CBO Ống Từ 2.215.000 – 2.415.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Tarpaulin D400 CBO Ống Từ 2.560.000 – 2.760.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Tarpaulin D450 CBO Ống Từ 3.540.000 – 4.040.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Tarpaulin D500 CBO  Ống  Từ 5.330.000 – 5.830.000

Bảng báo chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải FIBER GLASS 1 lớp – Không có bảo ôn cách nhiệt tại Long Thành của An Bình Phát

Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải FIBER GLASS 1 lớp không có bảo ôn cách nhiệt

Đơn vị tính

Đơn giá

✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Fiberglass D75 KBO Ống Từ 418.000 – 468.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Fiberglass D100 KBO Ống Từ 530.000 – 580.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Fiberglass D125 KBO Ống Từ 630.000 – 730.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Fiberglass D150 KBO Ống Từ 775.000 – 875.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Fiberglass D175 KBO Ống Từ 925.000 – 1.025.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Fiberglass D200 KBO Ống Từ 1.070.000 – 1.170.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Fiberglass D250 KBO Ống Từ 1.360.000 – 1.460.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Fiberglass D300 KBO  Ống  Từ 1.555.000 – 1.755.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Fiberglass D350 KBO Ống Từ 1.850.000 – 2.050.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Fiberglass D400 KBO Ống Từ 2.140.000 – 2.340.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Fiberglass D450 KBO Ống Từ 3.220.000 – 3,420.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Fiberglass D500 KBO Ống Từ 3.500.000 – 3,800.000

Bảng báo chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải FIBER GLASS 1 Lớp – Có bảo ôn cách nhiệt tại Long Thành của An Bình Phát

Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải FIBER GLASS 1 Lớp có bảo ôn cách nhiệt

Đơn vị tính

Đơn giá

✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Fiberglass D75 CBO Ống Từ 600.000 – 700.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Fiberglass D100 CBO Ống Từ 835.000 – 935.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Fiberglass D125 CBO Ống Từ 1.070.000 – 1.170.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Fiberglass D150 CBO  Ống  Từ 1.200.000 – 1.400.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Fiberglass D175 CBO Ống Từ 1.535.000 – 1.635.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Fiberglass D200 CBO Ống Từ 1.770.000 – 1.870.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Fiberglass D250 CBO Ống Từ 2.135.000 – 2.335.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Fiberglass D300 CBO Ống Từ 2.500.000 – 2.800.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Fiberglass D350 CBO Ống Từ 3.070.000 – 3,270.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Fiberglass D400 CBO Ống Từ 3.340.000 – 3,740.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Fiberglass D450 CBO Ống Từ 5.060.000 – 5.460.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió mềm vải Fiberglass D500 CBO  Ống  Từ 7,260.000 – 7,760.000

Tham khảo Bảng báo chi phí thi công lắp đặt phụ kiện cút ống gió vuông 90°, T đều ống gió vuông, Cút tròn 90°, T tròn tại Long Thành của An Bình Phát

Bảng báo chi phí thi công lắp đặt cút ống gió vuông 90° tại Long Thành của An Bình Phát

Đơn giá cút ống gió vuông 90°

Đơn vị tính

Đơn giá

✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt cút 100×100, bích C, dày 0.48, R=100mm Cái Từ 49.000 – 59.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt cút 150×150, bích C, dày 0.48, R=100mm Cái Từ 59.000 – 69.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt cút 200×200, bích TDC, dày 0.48, R=100mm Cái Từ 790.000 – 890.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt cút 300×300, bích TDC, dày 0.58, R=150mm Cái Từ 202.000 – 222.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt cút 400×400, bích TDC, dày 0.58, R=200mm Cái Từ 375.000- 395.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt cút 500×500, bích TDC, dày 0.75, R=250mm Cái Từ 615.000 – 715.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt cút 600×400, bích TDC, dày 0.75, R=300mm Cái Từ 756.000 – 856.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt cút 600×600, bích TDC, dày 0.75, R=300mm Cái Từ 930.000 – 1.030.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt cút 800×800, bích TDC, dày 0.95, R=400mm Cái Từ 2.050.000 – 2.250.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt cút 1000×1000, bích TDC, dày 0.95, R=500mm Cái Từ 3.320.000 – 3,520.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt cút 1200×1200, bích TDC, dày 1.15, R=600mm Cái Từ 5.540.000 – 6,040.000

Bảng báo chi phí thi công lắp đặt T đều ống gió vuông tại Long Thành của An Bình Phát

Báo giá chi phí thi công lắp đặt T đều ống gió vuông

Đơn vị tính

Đơn giá

✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt T 100, bích C, dày 0.48mm Cái Từ 59.000 – 69.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt T 150, bích C, dày 0.48mm Cái Từ 68.000 – 78.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt T 200, bích TDC, dày 0.48mm Cái Từ 120.000 – 130.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt T 300, bích TDC, dày 0.58mm Cái Từ 275.000 – 295.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt T 400, bích TDC, dày 0.58mm Cái Từ 453.000 – 483.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt T 500, bích TDC, dày 0.75mm Cái Từ 737.000 – 837.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt T 600, bích TDC, dày 0.75m Cái Từ 1.056.000 – 1.156.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt T 800, bích TDC, dày 0.95mm Cái Từ 2.100.000 – 2.400.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt T 1000, bích TDC, dày 0.9mm Cái Từ 3.220.000 – 3,620.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt T 1200, bích TDC, dày 1.15mm Cái Từ 6,160.000 – 6,760.000

Bảng báo chi phí thi công lắp đặt cút tròn 90° tại Long Thành của An Bình Phát

Báo giá chi phí thi công lắp đặt cút tròn 90°

Đơn vị tính

Đơn giá

✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt cút góc 90° tôn kẽm tròn D80 dày 0.48mm Cái Từ 49.000 – 59.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt cút góc 90° tôn kẽm tròn D100 dày 0.58mm Cái Từ 59.000 – 69.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt cút góc 90° tôn kẽm tròn D150 dày 0.58mm Cái Từ 88.000 – 98.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt cút góc 90° tôn kẽm tròn D200 dày 0.58mm Cái Từ 128.000 – 148.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt cút góc 90° tôn kẽm tròn D250 dày 0.58mm Cái Từ 200.000 – 230.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt cút góc 90° tôn kẽm tròn D300 dày 0.75mm Cái Từ 358.000 – 388.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt cút góc 90° tôn kẽm tròn D350  dày 0.75mm Cái Từ 483.000 – 523.000

Bảng báo chi phí thi công lắp đặt T tròn tại Long Thành của An Bình Phát

Báo giá chi phí thi công lắp đặt T tròn

Đơn vị tính

Đơn giá

✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt T tôn kẽm tròn D80 dày 0.48mm Cái Từ 49.000 – 59.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt T tôn kẽm tròn D100 dày 0.58mm Cái Từ 59.000 – 69.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt T tôn kẽm tròn D150 dày 0.58mm Cái Từ 68.000 – 78.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt T tôn kẽm tròn D200 dày 0.58mm Cái Từ 155.000 – 175.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt T tôn kẽm tròn D250 dày 0.58mm Cái Từ 224.000 – 244.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt T tôn kẽm tròn D300 dày 0.75mm Cái Từ 350.000 – 380.000
✅ Báo giá chi phí thi công lắp đặt T tôn kẽm tròn D350  dày 0.75mm Cái Từ 428.000 – 478.000

Chú ý: Bảng báo chi phí thi công lắp đặt ống gió tại Long Thành của An Bình Phát trên chỉ để tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ ☎️ 0825.841.514 để được hỗ trợ tư vấn báo giá giá miễn phí.

Thông tin liên hệ An Bình Phát tư vấn báo giá chi phí thi công lắp đặt ống gió tại Long Thành

  • ☎️ Điện Thoại: 0825.841.514
  • 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại Long Thành
  • 🌐 Website: Xaydunganbinh.com
  • 💌 Mail: Xaydunganbinh.com.vn@gmail.com

Các dịch vụ liên quan thi công lắp đặt ống gió tại Long Thành của An Bình Phát

5/5 - (1 bình chọn)