Báo giá thi công màng khò chống thấm tại quận 3 giảm giá 20%

Bảng báo giá thi công màng khò chống thấm tại quận 3 của An Bình

Báo giá thi công màng khò chống thấm tại quận 3 giảm giá 20%

Báo giá thi công màng khò chống thấm tại quận 3 giảm giá 20%

Bảng giá thi công chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sân thượng sử dụng màng khò chống thấm tại quận 3 của An Bình

Stt Hạng mục thi công màng chống thấm khò nóng cho sàn bê tông, sàn mái, sân thượng tại quận 3 Giá (VNĐ/m²)
1 Đơn giá thi công màng chống thấm bitumode 3mm chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sàn sân thượng 150.000 – 200.000 VNĐ
2 Đơn giá thi công màng chống thấm bitumode 4mm chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sàn sân thượng 170.000 – 220.000 VNĐ
3 Đơn giá thi công màng chống thấm breiglas 3mm chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sàn sân thượng 155.000 – 205.000 VNĐ
4 Đơn giá thi công màng chống thấm breiglas 4mm chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sàn sân thượng 175.000 – 225.000 VNĐ
5 Đơn giá thi công màng chống thấm vetroasfalto 3mm chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sàn sân thượng 180.000 – 230.000 VNĐ
6 Đơn giá thi công màng chống thấm vetroasfalto 4mm chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sàn sân thượng 185.000 – 235.000 VNĐ
7 Đơn giá thi công màng chống thấm lemax 3mm chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sàn sân thượng 190.000 – 240.000 VNĐ
8 Đơn giá thi công màng chống thấm lemax 4mm chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sàn sân thượng 195.000 – 245.000 VNĐ

Bảng giá thi công chống thấm tường nứt sử dụng màng khò chống thấm tại quận 3 của An Bình

Stt Hạng mục thi công màng chống thấm khò nóng cho tường nứt tại quận 3 Giá (VNĐ/m²)
1 Đơn giá thi công màng chống thấm bitumode 3mm chống thấm tường 170.000 – 220.000 VNĐ
2 Đơn giá thi công màng chống thấm bitumode 4mm chống thấm tường 155.000 – 205.000 VNĐ
3 Đơn giá thi công màng chống thấm breiglas 3mm chống thấm tường 175.000 – 225.000 VNĐ
4 Đơn giá thi công màng chống thấm breiglas 4mm chống thấm tường 180.000 – 230.000 VNĐ
5 Đơn giá thi công màng chống thấm vetroasfalto 3mm chống thấm tường 185.000 – 235.000 VNĐ
6 Đơn giá thi công màng chống thấm vetroasfalto 4mm chống thấm tường 190.000 – 240.000 VNĐ
7 Đơn giá thi công màng chống thấm lemax 3mm chống thấm tường 195.000 – 245.000 VNĐ
8 Đơn giá thi công màng chống thấm lemax 4mm chống thấm tường 200.000 – 250.000 VNĐ

Bảng giá thi công chống thấm bể nước, bể bơi sử dụng màng khò chống thấm tại quận 3 của An Bình

Stt Hạng mục thi công màng chống thấm khò nóng cho bể nước, bể bơi tại quận 3 Giá (VNĐ/m²)
1 Đơn giá thi công màng chống thấm bitumode 3mm chống thấm bể nước, bể bơi 150.000 – 200.000 VNĐ
2 Đơn giá thi công màng chống thấm bitumode 4mm chống thấm bể nước, bể bơi 170.000 – 220.000 VNĐ
3 Đơn giá thi công màng chống thấm breiglas 3mm chống thấm bể nước, bể bơi 155.000 – 205.000 VNĐ
4 Đơn giá thi công màng chống thấm breiglas 4mm chống thấm bể nước, bể bơi 175.000 – 225.000 VNĐ
5 Đơn giá thi công màng chống thấm vetroasfalto 3mm chống thấm bể nước, bể bơi 180.000 – 230.000 VNĐ
6 Đơn giá thi công màng chống thấm vetroasfalto 4mm chống thấm bể nước, bể bơi 185.000 – 235.000 VNĐ
7 Đơn giá thi công màng chống thấm lemax 3mm chống thấm bể nước, bể bơi 190.000 – 240.000 VNĐ
8 Đơn giá thi công màng chống thấm lemax 4mm chống thấm bể nước, bể bơi 195.000 – 245.000 VNĐ

Bảng giá thi công chống thấm nhà vệ sinh sử dụng màng khò chống thấm tại quận 3 của An Bình

Stt Hạng mục thi công màng chống thấm khò nóng cho nhà vệ sinh tại quận 3 Giá (VNĐ/m²)
1 Đơn giá thi công màng chống thấm bitumode 3mm chống thấm nhà vệ sinh 170.000 – 220.000 VNĐ
2 Đơn giá thi công màng chống thấm bitumode 4mm chống thấm nhà vệ sinh 155.000 – 205.000 VNĐ
3 Đơn giá thi công màng chống thấm breiglas 3mm chống thấm nhà vệ sinh 175.000 – 225.000 VNĐ
4 Đơn giá thi công màng chống thấm breiglas 4mm chống thấm nhà vệ sinh 180.000 – 230.000 VNĐ
5 Đơn giá thi công màng chống thấm vetroasfalto 3mm chống thấm nhà vệ sinh 185.000 – 235.000 VNĐ
6 Đơn giá thi công màng chống thấm vetroasfalto 4mm chống thấm nhà vệ sinh 190.000 – 240.000 VNĐ
7 Đơn giá thi công màng chống thấm lemax 3mm chống thấm nhà vệ sinh 195.000 – 245.000 VNĐ
8 Đơn giá thi công màng chống thấm lemax 4mm chống thấm nhà vệ sinh 200.000 – 250.000 VNĐ
* Lưu ý: Bảng Báo giá thi công màng khò chống thấm tại quận 3 của An Bình trên chỉ để tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ ☎️ 0825.841.514 để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí.

Thông tin liên hệ An Bình tư vấn báo giá thi công màng chống thấm tại quận 3

  • ☎️ Điện Thoại: 0825.841.514
  • 🎪 Mã số Thuế: 0313988740
  • 🌐Website: xaydunganbinh.com
  • 💌Mail: xaydunganbinh.com.vn@gmail.com
  • 🏠Địa chỉ: Chi Nhánh Tại quận 3

Xrm thêm các dịch vụ liên quan thi công màng chống thấm khò tại quận 3

5/5 - (3 bình chọn)