Hợp đồng thuê nhà được tổng hợp, cập nhập thông tin mới nhất 2021

Hợp đồng thuê nhà được tổng hợp đầy đủ và chính xác nhất 2021. Hiện nay nhu cầu thuê nhà đang ngày một tăng cao. Tại những thành phố phát triển, tỉ lệ người dân nhập cư vào ngày càng đông. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện mua nhà, do giá nhà ở khá cao. Họ chọn hình thức thuê, mướn nhà khá nhiều. Do đó để giúp bên thuê và bên cho thuê có thể bảo vệ quyền lợi của mình. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một số mẫu văn bản hợp đồng đầy đủ các thông tin. Và đầy đủ quyền lợi của đôi bên qua bài viết này nhé!

Hợp đồng thuê nhà nguyên căn

Hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———o0o———

  HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ NGUYÊN CĂN

Hôm nay, ngày……..tháng…….năm………tại…………………………………………………………… Chúng tôi gồm:……………………………………………………………………………………………………..

  • BÊN A (Bên cho thuê nhà)

Ông (Bà)::……………………………………………………………………………………………………………. Chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………………………………….. Ngày sinh:……………………………………………………………………………………………………………. Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………….

  • BÊN B (Bên thuê nhà)

Ông (Bà):…………………………………………………………………………………………………………….. Căn cước công dân số:…………Ngày sinh:…………………………………………………………….. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………. Cùng thỏa thuận hợp đồng cho thuê nhà nguyên căn với các nội dung cụ thể sau đây: 

Điều 1: 

Bên A đồng ý để cho bên B được thuê: Ngôi nhà số…………………..Tổng diện tích sử dụng ….…….m2 Bao gồm các tài sản cụ thể trong nhà gồm: ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………. Kể từ ngày……tháng……năm…….trong thời hạn……………………………

Điều 2: 

Tiền thuê nhà hàng tháng là…………………………..đồng/tháng. (Giá thuê này không bao gồm các chi phí cáp quang, điện, nước, wifi….)

Điều 3: 

Bên B bắt buộc phải trả tiền đầy đủ, đúng hạn cho bên A theo……………….. vào ngày…………………………….bằng tiền mặt hoặc hình thức chuyển khoản.

Điều 4: 

Bên thuê nhà cam kết  :

a/ Sử dụng nhà nguyên căn đúng mục đích quy định trong hợp đồng. Có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản tốt các tài sản, các trang thiết bị trong nhà. Không cho phép đập phá, tháo dỡ hoặc dời đi nơi khác, không được phép thay đổi cấu trúc. Không được phép đục tường, trổ cửa, phá dỡ, tự ý xây cất thêm (cơi tầng), thi công nhà phụ.

b/ Không được sang nhượng.

c/ Các trường hợp nhận thêm người vào ở, hộ khẩu tất cả đều phải được sự đồng ý của bên cho thuê.

Điều 5: 

Trong thời gian hợp đồng còn giá trị, nếu không muốn sử dụng nhà nữa. Thì bên thuê nhà cần phải khai báo cho bên cho thuê biết trước…………….. ngày để hai bên cùng nhau thanh toán tiền thuê nhà hàng tháng và các khoản khác. Đối với những hư hỏng do quá trình sử dụng lâu dài thì không cần tính. Các phần còn lại bên thuê nhà nhất định phải giao trả đúng và đầy đủ các tài sản. Thiết bị được gắn liền với ngôi nhà như (đồng hồ điện, nước………). Mọi trường hợp, sự cố hư hỏng do lỗi của mình, lúc này bên thuê nhà nhất định phải bồi thường cho bên cho thuê.

Điều 6: 

Được xem như tự phép huỷ bỏ hợp đồng, trường hợp sau…….. ngày từ khi xác nhận được thông báo, ngôi nhà vẫn còn bỏ trống không cần sử dụng. Mà không có nguyên nhân, lý do chính đáng. Tất cả hư hỏng, mất mát đối với thời gian bỏ trống, nhất định bên thuê phải chịu.

Điều 7: 

Bên thuê nhà có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản nhà thuê, lưu ý phát hiện kịp thời tất cả mọi hư hỏng. Để có thể yêu cầu bên cho thuê nhanh chóng sửa nhà kịp thời.

Điều 8: 

Các thỏa thuận khác (nếu có)

Điều 9: 

Hai bên A, B cam kết tiến hành thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Đối với trường hợp vi phạm sẽ yêu cầu pháp luật, tòa án giải quyết vấn đề theo thỏa thuận của hai bên. Tiến hành theo quy định của pháp luật. Văn bản hợp đồng này được thiết lập thành 02 bản. Mỗi bên được giữ một bản và tất cả sẽ có giá trị về pháp lý như nhau.  

 

Bên thuê

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên cho thuê

(Ký, ghi rõ họ tên)