Báo giá thi công màng khò chống thấm tại Bến Tre giảm giá 20%

Bảng báo giá thi công màng khò chống thấm tại Bến Tre của An Bình

Báo giá thi công màng khò chống thấm tại Bến Tre giảm giá 20%

Báo giá thi công màng khò chống thấm tại Bến Tre giảm giá 20%

Bảng giá thi công chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sân thượng sử dụng màng khò chống thấm tại Bến Tre của An Bình

Stt

Hạng mục thi công màng chống thấm khò nóng cho sàn bê tông, sàn mái, sân thượng tại Bến Tre

Giá (VNĐ/m²)
1 Đơn giá thi công màng chống thấm bitumode 3mm chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sàn sân thượng 150.000 – 200.000 VNĐ
2 Đơn giá thi công màng chống thấm bitumode 4mm chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sàn sân thượng 170.000 – 220.000 VNĐ
3 Đơn giá thi công màng chống thấm breiglas 3mm chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sàn sân thượng 155.000 – 205.000 VNĐ
4 Đơn giá thi công màng chống thấm breiglas 4mm chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sàn sân thượng 175.000 – 225.000 VNĐ
5 Đơn giá thi công màng chống thấm vetroasfalto 3mm chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sàn sân thượng 180.000 – 230.000 VNĐ
6 Đơn giá thi công màng chống thấm vetroasfalto 4mm chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sàn sân thượng 185.000 – 235.000 VNĐ
7 Đơn giá thi công màng chống thấm lemax 3mm chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sàn sân thượng 190.000 – 240.000 VNĐ
8 Đơn giá thi công màng chống thấm lemax 4mm chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sàn sân thượng 195.000 – 245.000 VNĐ

Bảng giá thi công chống thấm tường nứt sử dụng màng khò chống thấm tại Bến Tre của An Bình

Stt

Hạng mục thi công màng chống thấm khò nóng cho tường nứt tại Bến Tre

Giá (VNĐ/m²)
1 Đơn giá thi công màng chống thấm bitumode 3mm chống thấm tường 170.000 – 220.000 VNĐ
2 Đơn giá thi công màng chống thấm bitumode 4mm chống thấm tường 155.000 – 205.000 VNĐ
3 Đơn giá thi công màng chống thấm breiglas 3mm chống thấm tường 175.000 – 225.000 VNĐ
4 Đơn giá thi công màng chống thấm breiglas 4mm chống thấm tường 180.000 – 230.000 VNĐ
5 Đơn giá thi công màng chống thấm vetroasfalto 3mm chống thấm tường 185.000 – 235.000 VNĐ
6 Đơn giá thi công màng chống thấm vetroasfalto 4mm chống thấm tường 190.000 – 240.000 VNĐ
7 Đơn giá thi công màng chống thấm lemax 3mm chống thấm tường 195.000 – 245.000 VNĐ
8 Đơn giá thi công màng chống thấm lemax 4mm chống thấm tường 200.000 – 250.000 VNĐ

Bảng giá thi công chống thấm bể nước, bể bơi sử dụng màng khò chống thấm tại Bến Tre của An Bình

Stt

Hạng mục thi công màng chống thấm khò nóng cho bể nước, bể bơi tại Bến Tre

Giá (VNĐ/m²)
1 Đơn giá thi công màng chống thấm bitumode 3mm chống thấm bể nước, bể bơi 150.000 – 200.000 VNĐ
2 Đơn giá thi công màng chống thấm bitumode 4mm chống thấm bể nước, bể bơi 170.000 – 220.000 VNĐ
3 Đơn giá thi công màng chống thấm breiglas 3mm chống thấm bể nước, bể bơi 155.000 – 205.000 VNĐ
4 Đơn giá thi công màng chống thấm breiglas 4mm chống thấm bể nước, bể bơi 175.000 – 225.000 VNĐ
5 Đơn giá thi công màng chống thấm vetroasfalto 3mm chống thấm bể nước, bể bơi 180.000 – 230.000 VNĐ
6 Đơn giá thi công màng chống thấm vetroasfalto 4mm chống thấm bể nước, bể bơi 185.000 – 235.000 VNĐ
7 Đơn giá thi công màng chống thấm lemax 3mm chống thấm bể nước, bể bơi 190.000 – 240.000 VNĐ
8 Đơn giá thi công màng chống thấm lemax 4mm chống thấm bể nước, bể bơi 195.000 – 245.000 VNĐ

Bảng giá thi công chống thấm nhà vệ sinh sử dụng màng khò chống thấm tại Bến Tre của An Bình

Stt

Hạng mục thi công màng chống thấm khò nóng cho nhà vệ sinh tại Bến Tre

Giá (VNĐ/m²)
1 Đơn giá thi công màng chống thấm bitumode 3mm chống thấm nhà vệ sinh 170.000 – 220.000 VNĐ
2 Đơn giá thi công màng chống thấm bitumode 4mm chống thấm nhà vệ sinh 155.000 – 205.000 VNĐ
3 Đơn giá thi công màng chống thấm breiglas 3mm chống thấm nhà vệ sinh 175.000 – 225.000 VNĐ
4 Đơn giá thi công màng chống thấm breiglas 4mm chống thấm nhà vệ sinh 180.000 – 230.000 VNĐ
5 Đơn giá thi công màng chống thấm vetroasfalto 3mm chống thấm nhà vệ sinh 185.000 – 235.000 VNĐ
6 Đơn giá thi công màng chống thấm vetroasfalto 4mm chống thấm nhà vệ sinh 190.000 – 240.000 VNĐ
7 Đơn giá thi công màng chống thấm lemax 3mm chống thấm nhà vệ sinh 195.000 – 245.000 VNĐ
8 Đơn giá thi công màng chống thấm lemax 4mm chống thấm nhà vệ sinh 200.000 – 250.000 VNĐ
* Lưu ý: Bảng Báo giá thi công màng khò chống thấm tại Bến Tre của An Bình trên chỉ để tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ ☎️ 0825.841.514 để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí.

Thông tin liên hệ An Bình tư vấn báo giá thi công màng chống thấm tại Bến Tre

  • ☎️ Điện Thoại: 0825.841.514
  • 🎪 Mã số Thuế: 0313988740
  • 🌐Website: xaydunganbinh.com
  • 💌Mail: xaydunganbinh.com.vn@gmail.com
  • 🏠Địa chỉ: Chi Nhánh Tại Bến Tre

Xrm thêm các dịch vụ liên quan thi công màng chống thấm khò tại Bến Tre

5/5 - (2 bình chọn)